User Profile

Profile Image

Ms Tra Cuu Diem Thi

Bio Statement

Thí sinh chỉ ghi 6 chữ số cuối của số báo danh

thi sinh chi ghi 6 chu so cuoi cua so bao danh

Nhằm hạn chế sai sót, nhầm lẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả bài thi THPT quốc gia năm 2018, thí sinh lưu ý quy định về cách ghi số báo danh trong các buổi thi.

Theo đó, số báo danh ghi trên thẻ dự thi, phiếu thu bài thi, danh sách thí sinh trong phòng thi... của mỗi thí sinh sẽ gồm 8 chữ số. Ví dụ, thí sinh Nguyễn Văn A có số báo danh: 01012345.

Trong đó, hai chữ số đầu (01) là mã hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáu chữ số tiếp theo (012345) là số báo danh của thí sinh. Vì vậy, thí sinh chỉ ghi 6 chữ số cuối của số báo danh.

Ở ví dụ trên là: 012345. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu cán bộ coi thi quan tâm phổ biến và nhắc nhở thí sinh việc này, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc ghi số báo danh trên giấy thi và trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.

* Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 theo tên và số báo danh

Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp TPHT trên trang diemthi.caodangyduocsaigon.vn

Website diemthi.caodangyduochcm.vn cũng là một trong những trang thông tin điện tử uy tín và chất lượng để các thí sinh tiến hành tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2019.

Thực hiện tra cứu điểm thi trên trang thông tin điện tử diemthi.caodangyduochcm.vn thí sinh có thể tiến hành thực hiện theo 2 cách cơ bản sau:

Hướng dẫn tra cứu điểm thi theo tên

Tra cứu điểm thi trên trang diemthi.caodangyduochcm.vn theo tên các thi sinh sẽ tiến hành thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào đường link http://diemthi.caodangyduochcm.vn

Bước 2: Tại đây sẽ xuất hiện 1Form và thí sinh sẽ tiến hành nhập tên/ Họ & tên của mình -> Click chọn nút "Tìm kiếm". Khi đó trên hệ thống sẽ xuất hiện kết quả tìm kiếm theo tên, tuy nhiên để tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng các thí sinh nên xem ngày/ tháng/ năm sinh.

Ví dụ:

Thí sinh tên là: Trần Thị Huyền, khi đó sẽ tiến hành thực hiện:

Cụm thi: Toàn quốc                Tên thí sinh: Trần Thị Huyền

Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT theo tên

Hướng dẫn tra cứu điểm thi theo SBD

Thực hiện tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 theo SBD các thí sinh thực hiện như sau:

Lựa chọn cụm thi -> Nhập chính xác số báo danh -> Tìm kiếm

Ví dụ: Thí sinh thi tại Sở Giáo dục & ĐT Đà Nẵng                SBD: 181346

Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia theo Số báo danh

Nguồn: Tổng hợp