User Profile

dsfgesridfcvcvsdd dsfgesridfcvcvsdd

Bio Statement

    Các thông tin về Thủy Triều có trên loạt đồng Hồ Casio G-Shock G-7900 (Module 3194) được xây dựng từ Dữ Liệu Mặt Trăng, do đó, hai chức năng này có cách sử dụng giống nhau và có thể chuyển đổi qua lại để xem.

✚   Lưu ý: trong lần sử dụng chức năng Thủy Triều Và Dữ Liệu Mặt Trăng đầu tiên, thiết đặt mặc định sẽ là Thủy Triều Và Dữ Liệu Mặt Trăng của 6 giờ sáng ngày hiện tại trên đồng hồ.Cách Xem Thủy Triều Và Dữ Liệu Mặt Trăng

Bước 1: Khi đồng hồ trong chế độ Hiển Thị Thời Gian, Ấn Nút C để vào chế độ Thủy Triều Và Dữ Liệu Mặt Trăng.

Bước 2: Ấn Nút A để chuyển đổi hiển thị giữa Thủy Triều và Dữ Liệu Mặt Trăng tùy theo nhu cầu cần xem.

Cách Dùng Chức Năng Thủy Triều Đồng Hồ Casio G-Shock G-7900 Thủy Triều Và Dữ Liệu TrăngBước 3: Khi bạn vào Thủy Triều hoặc Dữ Liệu Mặt Trăng, màn hình sẽ hiển thị kết quả của lần xem trước đó. Để chỉnh lại thời gian xem theo ý muốn:

    Khi xem Thủy Triều, Ấn Nút D (+) hoặc Ấn Nút B (-) để điều chỉnh thời gian muốn biết Thủy Triều, mỗi lần ấn nút sẽ thay đổi 1 Giờ.
    Khi xem Dữ Liệu Mặt Trăng, Ấn Nút D (+) hoặc Ấn Nút B (-) để điều chỉnh thời gian muốn biết Thủy Triều, mỗi lần ấn nút sẽ thay đổi 1 Ngày. Ngoài ra, để xem năm được thiết đặt hiện tại trong Dữ Liệu Mặt Trăng, Ấn Cùng Lúc Nút D + Nút B, năm sẽ hiện ra khoảng 1 giây.

Ngoài ra, chúng ta còn có thể thiết đặt để đồng hồ hiển thị Thủy Triều và Dữ Liệu Mặt Trăng cho thời gian tùy chọn mà không phải mất công chỉnh tăng/giảm từng giờ/ngày như trên bằng cách sau:

Bước 1: Khi đồng hồ trong chế độ Hiển Thị Thời Gian, Ấn Nút C để vào chế độ Thủy Triều Và Dữ Liệu Mặt Trăng.