User Profile

Edington Tusing

Bio Statement

Pierwszy schemat systemu telerdiologii bierze pod uwagę główną jednostkę popularnie nazywaną jako centrum opisowe i pracownie medycyny które są zapisane w sieci. Szpitale i przychodnie korzystające z oprogramowania teleradiologii posiadają możliwośc dostępu do systemu, w którym jest możliwość załączać powstałe obrazy diagnostyczne oraz zlecać albo robić opisy.

UWAGA! Nie Kupuj Nic Aby Zbadać Zanim Nie Przeczytasz Tego!