Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1 (2000) A critical analysis of two approaches to globalization and governance Abstract   Full Text
Zana Çıltak
 
Vol 29, No 1 (2002) 1990’lı yıllarda askerî yapı ve Türk dış politikası (Military and Turkish Foreign Policy in the 1990s) Abstract   Full Text
Gökhan Koçer
 
Vol 43, No 1 (2016): FİKRET ŞENSES'E ARMAĞAN / IN HONOR OF FİKRET ŞENSES 2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz Abstract   Full Text
Ahmet Benlialper, Hasan Cömert, Güney Düzçay
 
Vol 40, No 2 (2013): SELİM İLKİN VE İLHAN TEKELİ'YE ARMAĞAN / IN HONOR OF SELİM İLKİN & İLHAN TEKELİ 2008 EKONOMİK KRİZİNİN OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE’DE KENTLERDE EVLİ ÇİFTLERİN YAŞADIĞI HANELERDE KULLANILAN BAŞETME YÖNTEMLERİ (THE 2008 ECONOMIC CRISIS AND HOUSEHOLD COPING STRATEGIES AMONG MARRIED URBAN FAMILIES IN TURKEY) Abstract   Full Text
Bruce H. Rankin, Işık A. Aytac, N. Banu Kavaklı Birdal
 
Vol 35, No 2 (2008) A Comparison of JMP Wage Decomposition and Quantile Regression Methods in Wage Inequality Assessment Abstract   Full Text
Nazmi Yağanoğlu, Hakan Ercan
 
Vol 35, No 2 (2008) A Comparison of JMP Wage Decomposition and Quantile Regression Methods in Wage Inequality Assessment Abstract   Full Text
Nazmi Y. Yağanoğlu, Hakan Ercan
 
Vol 29, No 1 (2002) A comparison of job satisfaction between public and private university academicians in Turkey Abstract   Full Text
Türker Baş, Kadir Ardıç
 
Vol 28, No 1 (2001) A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey Abstract   Full Text
Abuzer Pınar
 
Vol 46, No 2 (2019) A game theoretical framework for allocating cost and gas emission responsibilities in a collaborative setting Abstract   Full Text
Basak Altan, Okan Orsan Ozener
 
Vol 32, No 2 (2005) A Household Level Examination of Regional Income Disparity in Turkey Abstract   Full Text
Cem Başlevent, Meltem Dayıoğlu
 
Vol 28, No 2 (2001) A Maximization Model To Satisfy The Perceived Quality In Education Abstract   Full Text
Ayşe Kuruüzüm
 
Vol 27, No 1 (2000) A method for detecting structural breaks and an application to the Turkish stock market Abstract   Full Text
Sıdıka Başçı, Erdem Başçı, Asaf Zaman
 
Vol 42, No 2 (2015) A model of competition between multinationals Abstract   Full Text
Onur A. Koska
 
Vol 46, No 2 (2019) A Model of Intra-group Tug-of-War Abstract   Full Text
Serhat Doğan, Kerim Keskin
 
Vol 47, No 2 (2020) A network perspective of international entrepreneurship within small and medium-sized firms: A review and research agenda Abstract   Full Text
Nilay Bıçakcıoğlu-Peynirci
 
Vol 29, No 2 (2002) A non-linear currency substitution model of hysteresis in debt and competitiveness Abstract   Full Text
Şaziye Gazioğlu, W.David McCausland
 
Vol 27, No 1 (2000) A note on North–South inequality, 1960–1995 Abstract   Full Text
Donghyun Park
 
Vol 41, No 1 (2014) A Note on the College-Premium Framework Abstract   Full Text
Zeynep Elitaş
 
Vol 29, No 2 (2002) A note on the debt sustainability issue in Turkey Abstract   Full Text
Nur Keyder
 
Vol 46, No 1 (2019) A note on the direct proof for ex-post stability implies well-ordered ex-post stability Abstract   Full Text
Kemal YILDIZ
 
Vol 47, No 1 (2020) A. Raşit Kaya, İspanya: Faşizmden Demokrasiye Details   Full Text
Niyazi Karabulut
 
Vol 27, No 1 (2000) A simple growth model of schooling and public expenditure on education Abstract   Full Text
Carmen D.Alvarez-Albelo Alvarez-Albelo
 
Vol 38, No 3 (2011) ABD Hegemonyası ve Bölgesel Modelleme Politikası (U.S. hegemony and the policy of regional modeling) Abstract   Full Text
Davut Ateş
 
Vol 34, No 2 (2007): PROF. DR. MUHARREM TÜNAY ANISINA / IN MEMORIAM OF PROF. DR. MUHARREM TÜNAY ABD örneği’nde üçüncü yol: Yoksulluğa ve eşitsizliğe yaklaşımı ve yeni sağ ile bir karşılaştırma (The third way in the case of the USA: Its approach to poverty and inequalities and a comparision with the new right) Abstract   Full Text
Hüseyin Gül
 
Vol 27, No 1 (2000) Açık bir ekonomide sektörel emek yoğunluklarının hesaplanması (Measuring sectoral labour intensity in an open economy) Abstract   Full Text
Öner Günçavdı, Suat Küçükçiftçi
 
Vol 42, No 3 (2015) Açık ekonomi için hesaplamalı makroekonomi, Lim. G.C. ve McNelis, D. Details   Full Text
Burcu Berke
 
Vol 35, No 1 (2008) Aggregate Demand, Employment and Equilibrium with Marginal Productivity: Keynesian Adjustment in the Craft Economy Abstract   Full Text
Edward J. Nell
 
Vol 41, No 1 (2014) Algılanan iş güvencesizliğinin örgütler arası hareketlilik tercihine etkisi: Algılanan istihdam edilebilirliğin biçimlendirici değişken rolü (The effect of perceived job insecurity on organizational mobility preferences: The moderating role of perceived employability) Abstract   FULL TEXT
K. Övgü Çakmak Otluoğlu
 
Vol 47, No 1 (2020) Algılanan marka otantikliği ölçeğinin Türkçe geçerlemesi Abstract   Full Text
İlayda İpek, Sumeyra Duman, Furkan Genç, Betül Kılıç, Dilay Dikkaya
 
Vol 33, No 2 (2006) Alıcı-Satıcı İlişkilerinde Güvenin Performansa Etkileri: Eczane-Ecza Deposu (The effect of trust on performance in buyer-supplier relationships: The case of the pharmacy-drug warehouse relationship) Abstract   Full Text
A. Elif ŞENGÜN, S. Nazlı Wasti
 
Vol 33, No 2 (2006) An Aggregate Import Demand Function for Turkey: The Bounds Testing Approach Abstract   Full Text
Nilgün ÇİL YAVUZ, Burak GÜRİŞ
 
Vol 46, No 1 (2019) An algorithm for finding core in assignment games Abstract   Full Text
Serkan Küçükşenel
 
Vol 37, No 2 (2010) An alternative market organization: The case of cut flower Exchange in Turkey Abstract   Full Text
Özlem Öz, Koray Çalışkan
 
Vol 37, No 2 (2010) An alternative market organization: The case of cut flower Exchange in Turkey Abstract   Full Text
Özlem Öz, Koray Çalışkan
 
Vol 36, No 2 (2009) An analysis of the obstacles and difficulties in the introduction of the EU Common Agricultural Policy reform Abstract   Full Text
Necati Yamaç, Mustafa Acar
 
Vol 36, No 2 (2009) An analysis of the obstacles and difficulties in the introduction of the EU Common Agricultural Policy reform Abstract   Full Text
Necati Yamaç, Mustafa Acar
 
Vol 36, No 1 (2009) An assessment of trade and investment flows between Turkey and the European Union: Perspectives on future political integration Abstract   Full Text
Ricardo Bustillo Mesanza, Carlos Rodríguez González
 
Vol 36, No 1 (2009) An assessment of trade and investment flows between Turkey and the European Union: Perspectives on future political integration Abstract   Full Text
Ricardo Bustillo Mesanza, Carlos Rodríguez González
 
Vol 27, No 1 (2000) An econometric analysis of electricity demand in Turkey Abstract   Full Text
Tahsin Bakırtaş, Sohbet Karbuz, Melike Bildirici
 
Vol 35, No 2 (2008) An Empirical Investigation of Payment Performance for Consumer Loans in Turkey Abstract   Full Text
Özlem Özdemir, Levent Boran
 
Vol 46, No 1 (2019) An interactive ranking-based multi-criteria choice algorithm with filtering: Applications to university selection Abstract   Full Text
Gülşah KARAKAYA, Ceren TUNCER ŞAKAR
 
Vol 32, No 1 (2005) An Unconventional Critique of Economic Liberalism: Reconsidering the Austrian School in the Light of Fernand Braudel Abstract   Full Text
Emre ÖZÇELİK
 
Vol 35 (2009): MUHAN SOYSAL ÖZEL SAYISI / MUHAN SOYSAL SPECIAL ISSUE Ana sanayi firmalarının yan sanayiye yaptıkları ilişkiye has yatırımın öncülleri: Türk Otomotiv Sanayiinde bir araştırma (Antecedents of Buyer Firms' Relation Specific Investments in their Suppliers: A Study of the Turkish Automotive Industry) Abstract   Full Text
S. Nazlı Wasti, M. Kamil Kozan, Ayşe Kuman Çınar
 
Vol 40, No 2 (2013): SELİM İLKİN VE İLHAN TEKELİ'YE ARMAĞAN / IN HONOR OF SELİM İLKİN & İLHAN TEKELİ ANADOLU'DA 27 MAYIS: BURSA, ERZURUM, GAZİANTEP (1960-61) (27 MAY IN ANATOLIA: BURSA, ERZURUM, GAZİANTEP (1960-61)) Abstract   Full Text
Boğaç Erozan, Gülperi Karayel Aslaner
 
Vol 38, No 2 (2011) Asgari Ücret İstihdamı Arttırır mı? 1969-2008 Türkiye Örneği (Does minimum wage increase employment? Evidence from Turkey, 1969-2008) Abstract   Full Text
Aytekin Güven, Şükrü Mollavelioğlu, Başar Çakar-Dalgıç
 
Vol 40, No 2 (2013): SELİM İLKİN VE İLHAN TEKELİ'YE ARMAĞAN / IN HONOR OF SELİM İLKİN & İLHAN TEKELİ AVRUPA BİRLİĞİ’NDE EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK SÜRECİ: GEÇMİŞ VE GELECEK (THE EMU PROCESS IN THE EU: ITS PAST AND FUTURE) Abstract   Full Text
Oktar Türel
 
Vol 42, No 3 (2015) Aynı kurumsal beklentilere tabi aktörlerin farklılaşan davranışları: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın üretkenliklerinin üniversite, bölüm ve birey düzeyindeki yordayıcıları Abstract   Full Text
Çetin Önder, Selin Eser Erdil
 
Vol 36, No 2 (2009) Ayşe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika Details   Full Text
Fikret Şenses
 
Vol 30, No 1 (2003) Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder, New Poverty and Cahnging Welfare Regime of Turkey Details   Full Text
Fikret Şenses
 
Vol 47, No 2 (2020) Back-to-roots again? Kirchnerismo as a reclaiming of classical Peronism Abstract   Full Text
Uğur Tekiner
 
Vol 31, No 2 (2004) Bağımsız dış denetimin muhasebe şeffaflığına etkisi üzerine uygulamalı bir çalışma: Türkiye örneği (The empirical analysis of the impact of independent external audit on accounting transparency: Turkish case) Abstract   Full Text
Turgut Çürük
 
Vol 37, No 3 (2010) Banka Kredilerinin Bölgesel Büyümeye Etkileri (The impact of bank credits on regional growth) Abstract   Full Text
Zeynep Önder, Süheyla Özyıldırım
 
Vol 28, No 2 (2001) Basil Bernstein: Kültürel Üretim ve Yenidenüretim Sürecinde Eğitim, Dil ve Dil Biçimsel Farklılıklar Üzerine (Basil Bernstein: On education, language and linguistic-pattern differences in the process of cultural production and reproduction) Abstract   Full Text
M. Ruhi Köse
 
Vol 40, No 2 (2013): SELİM İLKİN VE İLHAN TEKELİ'YE ARMAĞAN / IN HONOR OF SELİM İLKİN & İLHAN TEKELİ BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK MU? FONKSİYONALİST AVRUPA BİRLİĞİ VE FONKSİYONALİZM-SONRASI AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ (ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT? FUNCTIONALIST EUROPEAN UNION AND POST-FUNCTIONALIST EUROPEAN INTEGRATION) Abstract   Full Text
Sevilay Kahraman
 
Vol 33, No 2 (2006) Benefit-Cost Analysis of Reforming the Turkish Social Insurance Institution for the Self-Employed (Bağ-Kur) Abstract   Full Text
Erdal GÜMÜŞ
 
Vol 42, No 2 (2015) Bir Ekonometri Kitabı ve Ekonometri Kitapları Üstüne: Wooldridge, Jeffrey M. (2013) Ekonometriye Giriş, Modern Yaklaşım. 1. ve 2. cilt. Details   Full Text
Aysıt Tansel
 
Vol 35 (2009): MUHAN SOYSAL ÖZEL SAYISI / MUHAN SOYSAL SPECIAL ISSUE Bir örgütsel alanın yeniden şekillenişi: Türkiye’de iş hayatına yönelik yüksek öğretimde değişim, 1955-1975 (The reconfiguration of an organizational field: Change in higher education for business in Turkey, 1955-1975) Abstract   Full Text
Behlül Üsdiken
 
Vol 42, No 1 (2015) Bireycilik ve zaman duyarlılığı çeşitliliğinin grup içi çatışmaya etkileri Abstract   Full Text
F. Pınar Acar, İpek Mete
 
Vol 37, No 2 (2010) Biyo-yakıt piyasalarındaki gelişmeler: Global kısmi denge modeli ile etki analizi Abstract   Full Text
Taylan Kıymaz, Selim Çağatay, Derya Bilgin
 
Vol 37, No 2 (2010) Biyo-yakıt piyasalarındaki gelişmeler: Global kısmi denge modeli ile etki analizi (Developments in bio-fuel markets: Impact assessment by using a global partial equilibrium model) Abstract   Full Text
Taylan Kıymaz, Selim Çağatay, Derya Bilgin
 
Vol 28, No 1 (2001) Bliss and Optimal Growth Abstract   Full Text
Erdem Başçı, Ebru Voyvoda
 
Vol 40, No 2 (2013): SELİM İLKİN VE İLHAN TEKELİ'YE ARMAĞAN / IN HONOR OF SELİM İLKİN & İLHAN TEKELİ BÖLGESEL EKONOMİK UYUM KAPASİTESİ: TÜRKİYE'DEKİ BÖLGELERİN EKONOMİK KRİZLER VE SONRASINDAKİ BAŞARIMLARINI BELİRLEYEN ETKENLER (REGIONAL ECONOMIC RESILIENCE: THE FACTORS IMPORTANT ON THE PERFORMANCE OF TURKISH REGIONS IN CRISIS AND RECOVERY PERIODS) Abstract   Full Text
Ayda Eraydın
 
Vol 33, No 2 (2006) Bribery and Its Welfare Effects in First-Price Sealed-Bid Auctions Abstract   Full Text
Ş. Alper KOÇ
 
Vol 43, No 2 (2016) British migrants in the Turkish countryside: Lifestyle migration, loss of social status and finding ‘true life’ in difference Abstract   Full Text
Gökçen Ertuğrul
 
Vol 38, No 1 (2011) Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yaklaşımı Kullanılarak Hedef Pazarın Belirlenmesi (Determination of target market using Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP)) Abstract   Full Text
Murat Toksarı, Duran Toksarı
 
Vol 43, No 1 (2016): FİKRET ŞENSES'E ARMAĞAN / IN HONOR OF FİKRET ŞENSES Çağdaş tarım sorunu ve yeni köylülük Abstract   Full Text
Zülküf Aydın
 
Vol 42, No 3 (2015) Çalışanın örgütle sosyal mübadele algısı ve işten ayrılma niyeti: İşe cezbolmanın ve öz yeterliliğin rolü Abstract   Full Text
Gökhan Karagonlar, Engin Bağış Öztürk, Ömür N. T. Özmen
 
Vol 37, No 2 (2010) Çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkesi: İş tatmininin aracılık rolü Abstract   Full Text
Harun Şeşen, H.Nejat Basım
 
Vol 37, No 2 (2010) Çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkesi: İş tatmininin aracılık rolü (The effect of employees' justice perception on organizational citizenship behaviors: the mediating role of job satisfaction) Abstract   Full Text
Harun Şeşen, H. Nejat Basım
 
Vol 47, No 1 (2020) Category oriented Luce rule Abstract   Full Text
Serhat Doğan, Kemal Yıldız
 
Vol 30, No 1 (2003) Central Bank Independence: Optimal Conservativeness and Optimal Term Lengths Abstract   Full Text
Şirin Saracoğlu
 
Vol 44, No 2 (2017) Cihan Tuğal, The Fall of the Turkish Model: How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism (2016). Abstract   Full Text
Barış Büyükokutan
 
Vol 30, No 2 (2003) Closing Open Systems: Two Examples for the "Double Hermeneutic" in Economics Abstract   Full Text
Hüseyin Özel
 
Vol 45, No 3 (2018) Competing discourses of nationalisms and anti-Americanisms in Turkey: Iraq war as a case study Abstract   Full Text
Filiz Coban-Oran
 
Vol 45, No 3 (2018) Consolidation of neoliberalism through political islam and its limits: The case of Turkey Abstract   Full Text
Elif Uzgoren
 
Vol 42, No 1 (2015) Consumers' attitude to and choice of store brands in fashion apparel: Role of gender and shopping style Abstract   Full Text
Kemal Kurtuluş, Zeynep Özdamar Ertekin
 
Vol 28, No 1 (2001) Convergence between theoretical perspectives in women-gender and development literature regarding women’s economic status in the Middle East Abstract   Full Text
Ayşe Gündüz-Hoşgör
 
Vol 44, No 2 (2017) Coordination with indirect messages in the stag-hunt game Abstract   Full Text
Mürüvvet Büyükboyacı, Serkan Küçükşenel
 
Vol 36, No 1 (2009) Corruption and intermediaries - A game theoretical approach Abstract   Full Text
Güzin Bayar
 
Vol 36, No 1 (2009) Corruption and intermediaries - A game theoretical approach Abstract   Full Text
Güzin Bayar
 
Vol 27, No 2 (2000) Craft Guilds in the Ottoman Empire (c. 1650-1826): A Survey Abstract   Full Text
Onur Yıldırım
 
Vol 43, No 2 (2016) Credit rating changes and the government cost of borrowing in Turkey Abstract   Full Text
Murat Gürer, Pınar Derin Güre
 
Vol 41, No 3 (2014) Crisis and search for political alternatives in Southern Europe: SYRIZA, Indignados and Five Stars Movement Abstract   Full Text
Sümercan Bozkurt-Güngen
 
Vol 41, No 3 (2014) Crisis in Slovenia: Roots, effects, prospects Abstract   Full Text
Marko Kržan
 
Vol 39, No 3 (2012) Cultivated Citizens? Cultural Capital, Class, Gender and Generations in Contemporary Turkey Abstract   Full Text
Özgür Arun
 
Vol 39, No 1 (2012): Special Issue on Transition from the Ottoman Empire to the Turkish Republic (1876-1939) Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilal-i Ahmer Cemiyeti (The Red Cresent: An Ottoman NGO The New Turkish Republic Inherited) Abstract   Full Text
Seçil Karal Akgün
 
Vol 39, No 1 (2012): Special Issue on Transition from the Ottoman Empire to the Turkish Republic (1876-1939) Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Mirasının “Keşfi” (Discovery of Seljuk, Beyliks (Principalities) and Ottoman Heritage in the Early Republican Period) Abstract   Full Text
Zeki Arıkan
 
Vol 30, No 1 (2003) Debt Sustainability and the Exchange Rate: The Case of Turkey Abstract   Full Text
Nur Keyder
 
Vol 40, No 3 (2013) Demand Following or Supply Leading? A Panel Data Analysis for Developed, Developing and Less Developed Countries Abstract   Full Text
Gönül Yüce Akıncı, Merter Akıncı, Ömer Yılmaz
 
Vol 43, No 1 (2016): FİKRET ŞENSES'E ARMAĞAN / IN HONOR OF FİKRET ŞENSES Democracy in uncertain times: Inequality and democratic development in the global North and global South Abstract   Full Text
Ziya Öniş
 
Vol 45, No 1 (2018) Determination of factors that cause shopping hesitation Abstract   Full text
Banu Külter Demirgüneş
 
Vol 29, No 1 (2002) Development practice: Is there a need for detailed analysis? Abstract   Full Text
Zülküf Aydın
 
Vol 28, No 2 (2001) Dimensions Of Employee Satisfaction: A State University Example Abstract   Full Text
Fatma Küskü
 
Vol 27, No 1 (2000) Dış pazarlara eklemlenmeye çalışan konfeksiyon sanayiinde üretimin örgütlenmesi ve emek süreçleri (A look at the labour processes and organization of production in the Turkish clothing industry in its attempts to link to foreign markets) Abstract   Full Text
Ayda Eraydın
 
Vol 39, No 3 (2012) Dışa Açık Büyüme Modelinde Sanayi Politikalarının Gelişimi: Türk İmalat Sanayiinin Yapısı ve Rekabet Gücü (1980-2011) (Industrial Policy Choice in Export-led Economic Growth Model: Structure and Competitiveness of Turkish Manufacturing Sector (1980-2011)) Abstract   Full Text
Leyla Baştav
 
Vol 43, No 1 (2016): FİKRET ŞENSES'E ARMAĞAN / IN HONOR OF FİKRET ŞENSES Do regional trade agreements actually increase Turkey’s foreign trade? Abstract   Full Text
Merve Mavuş Kütük, Elif Akbostancı
 
Vol 48, No 1 (2021) Does foreign trade eliminate inequality among factor incomes? The test of the Stolper-Samuelson Theorem on Turkish economy Abstract   Full Text
Merter AKINCI
 
Vol 47, No 2 (2020) Does the digital sector produce surplus value? The case of Facebook Abstract   Full Text
E. Ahmet Tonak
 
Vol 32, No 2 (2005) Does Time Inconsistency Problem Apply for Turkish Monetary Policy Abstract   Full Text
Ümit Özlale, Kıvılvım Metin-Özcan
 
Vol 41, No 2 (2014) Dönüşüm mü, gelişim mi? Kamu hastanelerinin yönetiminde yeni bir kurumsal mantığa doğru (Transformation or Development? Towards a New Institutional Logic in the Management of Public Hospitals) Abstract   Full Text
Mustafa Özseven, Ali Danışman, Ali Süha Bingöl
 
1 - 100 of 420 Items > >>