Author Details

Basım, Nejat

  • Vol 38, No 1 (2011) - Articles
    Çalışanların öz liderlik algılamalarının izlenim yönetimi taktikleri kullanımına etkisi: Savunma Sanayinde bir araştırma (The role of employees' self-leadership on impression management tactics: An applied research in Defense Industry)
    Abstract  Full Text