Author Details

Baştav, Leyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Turkey

  • Vol 39, No 3 (2012) - Articles
    Dışa Açık Büyüme Modelinde Sanayi Politikalarının Gelişimi: Türk İmalat Sanayiinin Yapısı ve Rekabet Gücü (1980-2011) (Industrial Policy Choice in Export-led Economic Growth Model: Structure and Competitiveness of Turkish Manufacturing Sector (1980-2011))
    Abstract  Full Text