Author Details

Çakmak Otluoğlu, K. Övgü, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi ABD, Turkey

  • Vol 41, No 1 (2014) - Articles
    Algılanan iş güvencesizliğinin örgütler arası hareketlilik tercihine etkisi: Algılanan istihdam edilebilirliğin biçimlendirici değişken rolü (The effect of perceived job insecurity on organizational mobility preferences: The moderating role of perceived employability)
    Abstract  FULL TEXT
  • Vol 42, No 2 (2015) - Articles
    Örgütsel nedenlerle yaşanan olumsuz şokların iş performansına etkisi: Örgüt temelli özsaygının biçimlendirici değişken rolü
    Abstract  Full Text