Author Details

Basım, H. Nejat

  • Vol 37, No 2 (2010) - Articles
    Çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkesi: İş tatmininin aracılık rolü (The effect of employees' justice perception on organizational citizenship behaviors: the mediating role of job satisfaction)
    Abstract  Full Text