TANSEL, A., 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış

Ahmet Ay

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.