Tüketici etiği çerçevesinde korsan tüketim: Sosyo-bilişsel bir model önerisi

Mehmet Okan, Şebnem Burnaz

Abstract


Korsan ve sahte ürün tüketimi ile ilgili olarak tüketiciler ile diğer paydaşların etik yargıları arasında problemlerin ve uyumsuzluğun olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın yazarları, bu problem ve uyumsuzlukların yazındaki eksik kavramsallaştırmalardan, örtüşen korsan ürün-sahte ürün sınıflandırmalarından ve ortak pozitif bir arka plan eksikliğinden kaynaklandığını düşünmektedir. Bu kavramsal çalışma korsan tüketim kavramını tüm fikri mülkiyet ihlallerini kapsayan bir şemsiye yapı olarak kavramsallaştırmakta ve gelecek çalışmalar için somut bir arka plan sağlayabilecek pozitif genel bir model önermektedir. Korsan tüketim, “Tüketicilerin işlemsel kaynaklardan, hak sahiplerinin izni dışında faydalanması” olarak tanımlanmıştır. Hunt-Vitell teorisinden ve sosyal-bilişsel yaklaşımdan hareketle, birbiriyle etkileşimli üç genel süreci kapsayan genel bir etik model önerilmiştir: (1) Değer sistemlerini, alt-kültürel sistemleri ve durumsal faktörleri içeren makro süreçler, (2) korsan tüketimle ilgili teleolojik ve deontolojik etik yargıların oluşumunu içeren bilişsel süreçler ve (3) korsan tüketim davranışının iki formunu içeren davranışsal süreçler: edinim ve kullanım. 


Keywords


Korsan tüketim, sahte ürün, korsan ürün, tüketici etiği.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.