“Gelişirken”: Türkiye örneğinden hareketle iktisadi kalkınma söylemleri ve demokrasi ilişkisini yeniden düşünmek

Meral Uğur Çınar

Abstract


Bu makalede ekonomik gelişme söyleminin yaygın kullanımı ile demokrasinin temel unsurlarının zayıflatılması arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için öncelikle ekonomik gelişme argümanlarının siyasette neden bu kadar merkezi bir konuma geldiği açıklanmakta, sonrasında da ekonomik gelişme söylemlerinin demokrasi üzerindeki etkisini ne şekilde gösterdiği ortaya konulmaktadır. Bunun için, ekonomik gelişme argümanları kullanılarak çoğulculuk, denge-denetleme gibi demokrasinin belkemiği olan unsurların zayıflatılmasının nasıl meşrulaştırıldığı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu argümanların bilimsel açıdan temelsizliği de ortaya konularak aslında demokrasi ve ekonomik gelişmenin birbirine zıt kavramlar olmayıp gerçekte birbirlerini destekledikleri verilerle ortaya konulmaktadır. Buradaki bulguların çıkarımları Türkiye’nin ötesine gitmekte ve gelişmekte olan ülkelerde demokrasinin karşı karşıya kaldığı tehdit ortaya konulmaktadır.


Keywords


Ekonomik gelişme, kalkınma söylemi, demokrasi, çoğulculuk, denge-denetleme, hesap verebilirlik

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.