Türkiye’de kredi genişlemesinin sektörel dönüşüm üzerine etkisi

Raif Can, Hüseyin Günay, Mustafa Kılınç

Abstract


Türkiye ekonomisi finansal liberalleşme sonrasında güçlü bir kredi büyümesi süreci yaşamış ve bu büyümede önemli miktarda dış finansman kaynağı kullanılmıştır. Aynı dönemde, milli gelir benzer gelişmekte olan ülkelerden herhangi bir ayrışma sergilemezken, kredilerin milli gelire oranındaki artışların hizmet sektörü/imalat sektörü katma değeri oranı ile oldukça yakın hareket ettiği gözlenmiştir. Bu çalışma kredi gelişmelerinin gözlenen sektörel dönüşüm üzerine etkisi olduğu hipotezini ortaya koymakta ve bu hipotezi destekleyici bulgular sunmaktadır. Yıllık olarak yapılan zaman serisi regresyonunda kredi oranındaki artışların hizmet/imalat oranını artırdığı bulunmaktadır. Hizmet sektöründeki firmaların daha yüksek oranda kredi kısıtlarına tabi olduğu bir durumda, kredi büyümesi sektörel üretim üzerinde gözlenen gelişmelere benzer etki oluşturabilecektir. Kredi büyümesinin verimlilik artışı ile desteklenmemesi halinde ise reel kurlarda yaşanabilecek değerlenme ve üretim kaynaklarının daha yoğun bir şekilde hizmet sektörlerine gidiyor olması imalat sektörü üretimi açısından dezavantaj oluşturabilecektir.


Keywords


Kredi genişlemesi, sektörel dönüşüm, finansallaşma, Türkiye ekonomisi

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.