Türkiye’de yönetim modalarının firma içi uyarlanma sürecini anlamak: Aktörler, moda etkileşimleri ve çevre ülke konumu

Mehmet Erçek

Abstract


Çalışmada dört farklı yönetim modasının –Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma, Yalın Üretim ve Kurumsal Karne– Türkiye’deki firma içi uyarlanma süreçleri incelenmekte ve uyarlama sürecine katılan aktörlerin yeni modaların farkına nasıl vardıkları ve birden fazla modayı aynı anda nasıl uyguladıklarına odaklanılmaktadır. Bulgular, Türkiye bağlamında modaların farkına varma ve uygulama safhasında merkez ülkelerdekinin aksine, talep yönlü etkilerin ve özellikle de, işletme grupları veya çokuluslu firmalarla geliştirilmiş sahiplik bağlarının etkili olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bazı firmaların birden fazla modayı sentetik araç, süreç ve/veya rol tanımları üzerinden harmanladıkları anlaşılırken, bazı firmaların ise modalara ilişkin süreç, rol ve faaliyetleri birbirinden ayrıştırdıkları ve dönemsel olarak bir veya fazlasını diğerlerine oranla önceliklendirdikleri görülmüştür.  


Keywords


Yönetim modaları, tercüme, harmanlama, kurumsal kuram, kalite yönetimi, altı sigma, yalın üretim, kurumsal karne

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.