Aynı kurumsal beklentilere tabi aktörlerin farklılaşan davranışları: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın üretkenliklerinin üniversite, bölüm ve birey düzeyindeki yordayıcıları

Çetin Önder, Selin Eser Erdil

Abstract


Akademik araştırma giderek artan ölçüde dışsal düzenlemelerle yönetilir hale gelmektedir. Bu düzenlemelerin en önemli unsurlarından bazıları akademisyenlerin bilimsel yayın üretkenliklerinin artırılmasına ilişkindir. Bu çalışmada, Türk üniversitelerinin işletme bölümlerindeki öğretim üyelerinin 2007 ve 2011 yılları arasındaki bilimsel yayın üretkenliklerinin öncülleri görgül olarak incelenmektedir. Bulgular, öğretim üyelerinin ancak bir kısmının düzenlemelerde öngörülen türde bilimsel yayın yaptığını; üretkenliklerinin de üniversite, bölüm veya birey düzeyindeki bazı faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılaştığını göstermektedir. Çalışmada, söz konusu bulguların kavramsal ve yönetimsel sonuçları tartışılmaktadır.


Keywords


Akademik, araştırma, düzenleme, üretkenlik, işletme, Türkiye

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.