Ekonometriye Giriş

Aysıt Tansel

Abstract


İncelenen çeviri kitap, Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu tarafından İngilizce’den Türkçe’ye kazandırılmıştır. Kitap Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Sosyal Bilimler alanında verilen 2012 yılı Çeviri Eser Ödülü’nü almıştır. Çeviri Stock ve Watson (2007)’dan, diğer bir deyişle kitabın ikinci baskısından yapılmıştır.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.