Kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi: Birlikte değişim analizinin bulguları

Ali Berker

Abstract


Bu çalışma, ücretli çalışanlar arasında kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyeti arasındaki bağıntıyı araştırdı. Birlikte değişim analizi kapsamında, 2004-2012 dönemini içeren Türkiye Yaşam Memnuniyet Araştırmasının verileri kullanılarak, Sıralı Probit ve Sıradan En Küçük Kareler yöntemleriyle kayıtdışı çalışmanın çeşitli memnuniyet ölçümlerine etkileri tahmin edildi. Bulgular, kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyet ölçümlerinin birlikte negatif yönde değiştiğini işaret etti. Ayrıca, kayıtdışı çalışma ile memnuniyet ölçümleri arasındaki negatif bağıntının cinsiyet, yaş ve eğitim gruplarına göre nasıl değiştiği incelendi. Alt grupların tümünde, bu negatif ilişkinin bulunduğu belirlendi. Ancak bazı memnuniyet ölçümlerinin incelenmesinde, kadınlar, üniversite mezunları ve yaşlılar arasında, kayıtdışı çalışmanın olumsuz etkisinin zayıfladığı yönünde bulgulara ulaşıldı.  


Keywords


Kayıtdışı çalışma, yaşam memnuniyeti, iş memnuniyeti

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.