1990’lı yıllarda askerî yapı ve Türk dış politikası (Military and Turkish Foreign Policy in the 1990s)

Gökhan Koçer

Abstract


1990’lı yıllarda, Türk dış politikasında görülen önemli bir gelişme, dış politikanın askerî bir görüntü kazanmasıdır. Savunma harcamalarındaki artış, uluslar arası düzeyde askerî ilişkilerin ve işbirliğinin yoğunlaşması, çok uluslu askerî müdahalelere katılım ve sınır ötesi askerî harekâtlar, bu duruma ilişkin yeterince veri sağlamaktadır. Bu gelişmenin ‘askerî yapının artan etkisi’ ve ‘askerî araçların daha fazla kullanılması’ biçiminde iki boyutu vardır. Gerek uluslar arası ortamın yapısı ve uluslar arası sistemin yaşadığı değişim sürecinin oluşturduğu dış dinamikler, gerekse de hem bu değişim sürecinden etkilenen hem de bağımsız olarak gelişen iç dinamikler, bu gelişmede etkili olmuşlardır. Ordu’nun gelecekte Türk dış politikasında ‘karar alıcı’ kurumlardan biri olma konumunu sürdürmesi ve dış politikanın uygulanmasında siyasal ve ekonomik araçların yanı sıra askerî araçların, kullanılmasının devam edeceği olası görünmektedir.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.