2008 EKONOMİK KRİZİNİN OLASI ETKİLERİ VE TÜRKİYE’DE KENTLERDE EVLİ ÇİFTLERİN YAŞADIĞI HANELERDE KULLANILAN BAŞETME YÖNTEMLERİ (THE 2008 ECONOMIC CRISIS AND HOUSEHOLD COPING STRATEGIES AMONG MARRIED URBAN FAMILIES IN TURKEY)

Bruce H. Rankin, Işık A. Aytac, N. Banu Kavaklı Birdal

Abstract


Bu çalışma bireylerin ve ailelerin ekonomik kriz dönemleriyle nasıl başettiklerini incelemektedir. 2008 ekonomik krizinin ardından kentsel Türkiye’de ailelerin geliştirmiş olduğu başetme mekanizmalarından hangilerinin ne yoğunlukta kullanıldığını ve bunları belirleyen etkenleri sorgulayan bu çalışmada işgücü piyasası faaliyetleri, tüketim kararları, varlık ve borç kullanımı, hane yapısı ve düzeninde değişiklikler ve sosyal destek mekanizmaları gibi çeşitli başetme stratejileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Türkiye genelinde kentlerde yaşayan 1100 haneden elde edilen veriler, ailelerin neredeyse tüm stratejilere başvururken, çoklu başetme yöntemlerini de eş zamanlı kullandıklarını gösteriyor. Ailelerin pek çoğu (yüzde 55 ile 89 arası) uyguladıkları başetme stratejilerinin ekonomik krizden kaynaklandığını belirtiyor. Bu da gösteriyor ki, belirgin bir çoğunluk bu davranış şeklini kriz ile ilişkilendirmektedir. Çoklu regresyon analizi sonuçları, tüm ekonomik zorluk değişkenlerinin (iş kaybı, uzun süre işsizlik, gelirde azalma gibi) kullanılan başetme stratejisi sayısı üstünde kuvvetli pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. Ekonomik zorluklara ek olarak, diğer değişkenlerin etkilerinden arındırılmış olarak, hanede yaşanan ekonomik sıkıntı (fatura ödeyememe gibi) ile başetme stratejileri arasında da pozitif ve kuvvetli bir ilişki görülmektedir. Bu çalışma, ekonomik krizlerin sosyal sonuçlarını inceleyecek daha fazla deneysel çalışmaya ihtiyaç olduğunu da vurgulamaktadır.


Keywords


Ekonomik kriz, başetme yöntemleri, kentsel aile, Türkiye

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.