SON İKİ YÜZYILDA TÜRKİYE'DE GELİRİN BÖLÜŞÜMÜ (INCOME DISTRIBUTION IN TURKEY DURING THE LAST TWO CENTURIES)

Şevket Pamuk

Abstract


Bu yazıda 1820-2010 döneminde bugünkü Türkiye sınırları içindeki alanda gelirin bölüşümü bir bütün olarak inceleniyor. Türkiye’de gelir bölüşümünün üç ana unsuru, a) tarım kesimi içindeki, b) tarım kesimi ile kent ekonomisi arasındaki ve c) kent ekonomisi içindeki gelir bölüşümü mümkün olduğu ölçüde basit ve kolay erişebilir göstergeler kullanılarak izleniyor ve dönemler arası karşılaştırmalar yapılmaya çalışılıyor. Son iki yüzyılda Türkiye’de gelir bölüşümünün en dengeli olduğu iki alt-dönemin açık ekonomi koşullarında tarım ağırlıklı bir ekonomi modelinin geçerli olduğu ve iktisadi büyümenin henüz yeni başladığı 19. yüzyıl ile İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki çok partili, ithal ikamesi dönemi olduğu sonucuna varılıyor.

Keywords


Türkiye iktisat tarihi, gelir dağılımı, iktisadi büyüme

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.