Bireycilik ve zaman duyarlılığı çeşitliliğinin grup içi çatışmaya etkileri

F. Pınar Acar, İpek Mete

Abstract


Bir grubun üyelerinin ortak bir özellik bakımından farklılıklarının dağılımı olarak tanımlanan grup çeşitliliği grup süreçlerinin ve etkinliğinin önemli bir belirleyicisidir. Bu çalışmada grupların zaman duyarlılığı kişilik özelliği ile bireycilik değeri bakımından çeşitliliğinin duygusal ve görevsel çatışmaya ilişkisi ve bu ilişkinin grubun birlikte olduğu süreden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Benzerlik-çekim yaklaşımı (Byrne, 1971) çerçevesinde geliştirilen hipotezler, 49 takımın katıldığı bir anket çalışması ile test edilmiştir. Sonuçlar, bireycilik değeri çeşitliliğinin duygusal çatışmayı tetiklediğini ve grubun birlikte çalıştığı sürenin uzunluğunun bu ilişkiyi zayıflattığını göstermiştir. 


Keywords


Çeşitlilik, grup içi çatışma, benzerlik-çekim yaklaşımı

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.