BÖLGESEL EKONOMİK UYUM KAPASİTESİ: TÜRKİYE'DEKİ BÖLGELERİN EKONOMİK KRİZLER VE SONRASINDAKİ BAŞARIMLARINI BELİRLEYEN ETKENLER (REGIONAL ECONOMIC RESILIENCE: THE FACTORS IMPORTANT ON THE PERFORMANCE OF TURKISH REGIONS IN CRISIS AND RECOVERY PERIODS)

Ayda Eraydın

Abstract


Son yıllarda direnç, dayanıklılık, değişen koşullara uyum kapasitesi, zorlukları yenme gücü ve esneyebilirlik gibi sözcüklerle tanımlanan “resilience” kavramı kentlerin ve bölgelerin dış koşullardan etkilenme ve bunlara tepki verme sürecini tanımlamakta kullanılmaktadır. Özellikle bölgesel çalışmalarda bu kavramsal çerçevenin giderek daha fazla ilgi çektiği görülmektedir. Mevcut yazında bölgelerin kriz koşullarında ve sonrasındaki başarımlarının betimleyen çok sayıda kavramsal ve görgül araştırma bulunmaktadır. Bu makalede neden bazı bölgelerin diğerlerinden daha dayanıklı ve uyum gücüne sahip olduğu ve olumsuz koşullardan nasıl daha az etkilenmeyi başardıkları Türkiye’deki 26 Bölge (Düzey II) verisi kullanılarak araştırılmakta ve aşağıdaki soruya yanıt aranmaktadır. Neden bazı bölgeler ekonomik krizlerin yarattığı olumsuzluklardan daha az etkilenirken diğerleri bunu başaramamaktadır? Türkiye’deki bölgeler üzerinde yapılmış araştırma ilginç bulgular sunmakta ve bölgelerin uyum kapasiteleri yanı sıra, devletin sağladığı destekler arasında yer alan teşviklerin de bölgelerin kriz koşullarına dayanıklılığında önemli etkisi olduğunu göstermektedir.


Keywords


Esneyebilirlik ve uyum kapasitesi, dayanıklılık, kırılganlık, bölgesel gelişme

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.