BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK MU? FONKSİYONALİST AVRUPA BİRLİĞİ VE FONKSİYONALİZM-SONRASI AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ (ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT? FUNCTIONALIST EUROPEAN UNION AND POST-FUNCTIONALIST EUROPEAN INTEGRATION)

Sevilay Kahraman

Abstract


Eşzamanlı bir süreç ve proje niteliğindeki Avrupa bütünleşmesi ve bütünleşmenin dört temel boyutu (siyasal bütünleşmesi, kurumsal bütünleşme, tutumsal bütünleşme ve güvenlik bütünleşmesi) arasındaki etkileşim “fonksiyonalist” olarak tanımlanabilecek bir Avrupa Birliği (AB) ortaya çıkarmıştır. Bütünleşmenin siyasa kapsamı ve kurumsal derinliği zamanla çok-düzlemli, elitist, işlevselliğe odaklı ve kitlelerin izin veren konsensüsüne dayanan bir yönetişim modeli ve siyasi topluluk yaratmıştır. Ancak Soğuk Savaş sonrası Avrupa’da kesişen iç ve dış dinamik ve baskılar, bütünleşmenin siyasa ve kurumsal boyutları yanında tutumsal bütünleşmeyi de ön plana çıkarmıştır. Bunun sonucu AB, fonksiyonalist özelliğini uyarlayarak sürdürürken, bütünleşmenin üye devletler ve ulusal siyaset üzerinde artan etkisi, Avrupa bütünleşmesini ulusal düzlemde giderek siyasileştirmiş ve daha tartışmalı kılmıştır. Bu makalenin amacı, fonksiyonalist AB ile siyasileşen ve Avrupa bütünleşmesinin çelişkili gibi görünen birlikteliğini 1950 ortalarından günümüze dek uzanan tarihsel gelişim süreci içinde analiz etmektir.


Keywords


Avrupa siyasal bütünleşmesi, AB siyasal sistemi, bütünleşmenin siyasileşmesi, AB yönetişimi

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.