TÜRKİYE’DE YOKSULLARA YÖNELİK HARCAMALAR (PUBLIC EXPENDITURES FOR THE POOR IN TURKEY)

Nurhan Yentürk

Abstract


TÜİK henüz Avrupa Bütünleştirilmiş Sosyal Koruma İstatistikleri (ESSPROS) yöntemini kullanarak sosyal koruma harcamaları üretememektedir. TÜİK’in üzerinde çalışmakta olduğu bu verileri üretmesi durumunda bile, ESSPROS yöntemine dâhil olmayan ve Türkiye’de hiç hesaplanmamış olan stratejik bir bilgi daha vardır. Bu da yoksullara yönelik harcamaların payını belirledikten sonra, bunun içinden düzenli gelir desteği sayılabilecek harcamalarla diğer sosyal yardım ve hizmetlere yönelik harcamaların ayrıştırılmasıdır. Bu çalışmanın amacı, sosyal koruma harcamalarının içinden yoksullara yönelik harcamaların sunulmasından sonra, yoksullara yönelik harcamaları kendi içinde ayrıştırmak ve düzenli gelir desteği kapsamında kabul edilebilecek harcamaları 2006-2012 yılları için hesaplamaktır. Bu çalışma ile düzenli gelir desteğinin bileşenlerinin ayrıntılı olarak görülmesine, ileriki yıllarda izlemenin sürdürülebilmesi için yöntem sunulmasına ve sosyal politika tartışmalarının dayanacağı uzun dönemli bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunmak amaçlamaktadır.


Keywords


Yoksulluk, düzenli gelir desteği, sosyal koruma harcamaları

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.