Vergiler ve Kayıtdışı Ekonomi: Bir Değerlendirme ve Türkiye Örneği (Taxes and the Informal Sector: An Evaluation and the Case of Turkey)

Ceyhun Elgin

Abstract


Kayıtdışı ekonomi üzerine yapılan teorik ve tanımlayıcı çalışmalar, vergi yüküyle kayıtdışı ekonomi arasında pozitif bir korelasyon varsaymakta ya da öne sürmektedirler. Buna göre, yüksek (düşük) vergiler ile daha büyük (küçük) bir kayıtdışı ekonomi ilişkilendirilmektedir. Ancak, son yıllarda yapılmış olan çeşitli ekonometrik çalışmalar vergilerle kayıtdışı ekonomi arasında, teorinin savladığının aksine, şaşırtıcı bir şekilde pozitif değil negatif bir korelasyonun varlığına işaret etmektedir. Bu makalede, öncelikle, 152 ülke ve 9 seneyi kapsayan bir panel veri seti kullanılarak, bu iki değişken arasındaki ilişki araştırılacak, ne tür iktisadi değişkenlerin bu ilişkide rol oynadığı belirlenecek ve vergiler dışında kayıtdışı ekonominin diğer belirleyici faktörleri ortaya konacaktır. Ayrıca, bunlara ek olarak Türkiye ekonomisi için 1950-2009 arası dönem için yıllık kayıtdışı ekonomi büyüklük serisi oluşturularak, zaman serisi ekonometrik yöntemlerle vergi-kayıtdışı ekonomi ilişkisi de incelenecektir.


Keywords


Vergiler, Kayıtdışı Ekonomi, Türkiye Ekonomisi

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.