Türkiye Ekonomisindeki Enflasyonist Sürecin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama (An empirical analysis of the inflationary process for the Turkish economy)

Cem SAATÇİOĞLU

Abstract


Bu çalışma ODTÜ İktisat Bölümü öğrenci profilini belirlemek üzere 1995 ve 1996 yıllarında yapılan iki anket çalışmasına dayalı önceki (Şenses, 1999) çalışmamızın bir devamı niteliğindedir. İlk çalışmamızdan bu yana geçen sekiz yıllık süre içindeki değişiklikleri ve özellikle 1999 yılında uygulamaya konan yeni üniversiteye giriş sınav sisteminin öğrenci profilinde yarattığı değişiklikleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Öğrenci-lerin sosyoekonomik kökenleri yanında, üniversite yaşamını sosyal ve akademik açıdan değerlendirmeyi amaçlayan önceki anket Mayıs 2004’te üçüncü sınıf öğrencilerine yine bir zorunlu ders ortamında uygulanmıştır. Sonuçlar önceki çalışmanın dayandığı iki anketin toplu sonuçlarıyla birlikte kıyaslamalı olarak verilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin lisede uzmanlaşma alanları, üniversite eğitiminden beklentileri, mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri kesimler gibi konular başta olmak üzere öğrenci profilinde önemli değişiklikler olduğunu göstermektedir.

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.