Cumhuriyet Duyurulurken Geride Bırakılamayan Bir Kurum: Hilal-i Ahmer Cemiyeti (The Red Cresent: An Ottoman NGO The New Turkish Republic Inherited)

Seçil Karal Akgün

Abstract


Savaş alanlarında sağlık hizmeti verecek  uluslararası yardım örgütü olarak 1863 yılında Cenevre’de kurulan Salib-i Ahmer’ın işlevinin doğu ülkelerinde geliştirilmesi amacıyla 1868’de İstanbul’da kurulan Mecruhin ve Marda-i Askeriyeye İmdad ve Muavenet Cemiyet-i Osmaniyesi, 1876 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını aldı. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gelişmelerle etkinlik alanını çarçabuk yaygınlaştıran bu kurum II. Abdülhamit’in baskı yıllarında sessiz kaldıktan sonra 1911 yılında yeniden yapılandı.  II Meşrutiyet’in özgürlükçü ortamında gelişip sadece sağlık alanına özgü olmayan etkinlikleriyle  ülkenin aydınlanmasına, eşit toplum   oluşmasına, ülkenin uluslararası platformda  tanınmasına  göz ardı edilemeyecek katkıları oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı yenilgisini izleyen işgallere tepki olarak başlatılan  Kurtuluş Savaşı sırasında Merkez ve şubeleriyle ulusal güçlere destek verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda tarihe karışmış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun ümmetçi kimliğini yansıtan kurumları yeni ulusal devletin yapısı içinde yer almazken  değinilen nitelikleriyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yeni Türkiye’nin Osmanlı yönetiminden devraldığı ender kurumlardan biri oldu.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.