Türkiye’deki Silahlı Çatışmanın Eğitimsel Erişime Etkileri: Bir Nesil Analizi (Impacts of Armed Conflict on Educational Attainment in Turkey: A Cohort Analysis)

Ali Berker

Abstract


Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorununun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve yaklaşık son 30 yıldır devam eden silahlı çatışmanın eğitimsel erişime etkisini incelemektedir. Türkiye’deki silahlı çatışmanın etkilerinin incelenmesinde ortaya çıkabilecek ekonometrik problemlerin üstesinden gelebilmek amacıyla farkların-farkı (F-F) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem çerçevesinde, çatışma ortamına maruz kalmadaki iller ve kuşaklar arasında gerçekleşen değişkenlik kullanılarak çatışmanın eğitimsel erişime etkileri tahmin edilmiştir. Çalışmanın bulguları, çatışmaya maruz kalmanın etkilerinin eğitimsel erişimin düzeyine göre değiştiğini işaret etmektedir. Çatışmaya maruz kalmanın ilkokulu bitirme oranını pozitif olarak etkilediği gözlemlenirken, ortaokul ve liseyi bitirme oranlarını negatif olarak değiştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca tahmin edilen negatif etkilerin kadınlar, çatışma ortamına daha uzun süre maruz kalanlar ve tarihsel olarak Kürt nüfusun yoğun olduğu iller için daha güçlü şekilde gerçekleştiğini gösteren bulgular elde edilmiştir. 


Keywords


Silahlı Çatışma, Eğitimsel Erişim, Türkiye

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.