Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yaklaşımı Kullanılarak Hedef Pazarın Belirlenmesi (Determination of target market using Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP))

Murat Toksarı, Duran Toksarı

Abstract


Bu çalışma, hedef pazarın belirlenmesinde hedef pazar seçim stratejilerini değerlendirerek bütün durumlar için en iyi alternatifi seçmeyi hedeflemektedir. Değerlendirmede, seçimde kullanılacak stratejilerin üstünlüklerinin belirlenmesi ve sistematik olarak karşılaştırılıp değerlendirilmesini sağlayan, çok nitelikli karar verme tekniği olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tercih edilmiştir. İkili karşılaştırma yargılarındaki sözel belirsizliği daha iyi ifade etmek amacıyla, bulanık AHP tekniklerinden biri olan Chang’ın Mertebe Analiz Yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada bulanık AHP metodu kullanılarak İç Anadolu bölgesinde beyaz eşya sektörü için pazar seçimine yönelik bir uygulama yapılmıştır.

Keywords


Hedef pazar belirleme, Bulanık AHP, Beyaz eşya sektörü

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.