ABD Hegemonyası ve Bölgesel Modelleme Politikası (U.S. hegemony and the policy of regional modeling)

Davut Ateş

Abstract


1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla uluslararası sistem tek kutuplu bir niteliğe dönüşmüştür. Tek kutuplu sistemin lider ülkesi ABD’nin yeni dünya düzenini sağlayabilmek için kullandığı birçok araçtan biri de ‘‘bölgesel modelleme’’dir. Belirli bir bölgedeki bir ülkenin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel göstergelerde model haline getirilerek; bölgedeki diğer ülkelerin toplumsal ve siyasal düzenlerinin buna göre yeniden düzenlenmeye, buna bağlı olarak hegemonik gücün dünya ölçeğinde yönetim kabiliyetinin yükseltilmeye çalışılması, uluslararası 
ilişkilerde yeni bir olgudur. Bu çalışmada, hegemon ik bir politika olarak ‘‘bölgesel modelleme’’kavramlaştırılmaya çalışılmıştır.

Keywords


Uluslararası İlişkiler, ABD, Hegemonya, Bölgesel Modelleme

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.