Üniversite Son Sınıf Öğrencileri ve Yeni Mezunların İş Araştırma Stratejileri (The use of job search strategies among senior university students and new graduates)

Türker Baş

Abstract


Bu çalışmada, Türkçe yazında oldukça az araştırılan konulardan birisi olan iş araştırma süreci ile bu süreçte kullanılan bilgi kaynakları ve söz konusu kaynakların kullanım yoğunluğu incelenmiştir. Bu çerçevede kapsamlı odak grubu çalışmaları sonucunda oluşturulan soru formları, iş araştırma sürecinin hazırlık aşamasında olduğu değerlendirilen üniversite son sınıf öğrencileri ile üniversiteden 1-3 yıl önce mezun olan ve aktif olarak iş arayan yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 188.523 kişilik bir örneklemin e-posta adresine gönderilmiş ve 19.894 kullanılabilir soru formu elde edilmiştir. Araştırma bulguları mevcut literatür ışığında incelenmiş ve Türkiye’deki iş araştırma sürecinin, Batılı ülkelerdeki uygulamalardan önemli derecede farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords


personel temini, iş araştırma kaynakları, iş araştırma yoğunluğu, iş araştırma stratejisi

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.