Biyo-yakıt piyasalarındaki gelişmeler: Global kısmi denge modeli ile etki analizi (Developments in bio-fuel markets: Impact assessment by using a global partial equilibrium model)

Taylan Kıymaz, Selim Çağatay, Derya Bilgin

Abstract


Dünya piyasalarında gıda fiyatları 2002 yılından bu yana sürekli olarak yükselmektedir. Özellikle gıda ürünleri fiyat artışının yoksullar ve gıda güvenliği üzerindeki olumsuz etkisi, fiyat artışlarını tetikleyen faktörlerin ortaya çıkarılmasına yönelik ampirik çalışmalara da zemin hazırlamaktadır. Literatür, gıda fiyat artışları arkasındaki sebepleri arz ve talep yönlü olarak yapısal faktörler, uluslararası finans piyasalarındaki gelişmeler ve ülke ticaret politikaları altında incelemekte ve yapısal faktörler içinde biyo-enerji üretimine/talebine büyük önem atfetmektedir. Bu çalışmada, dünya biyo-enerji üretimi ve talebinde büyük ülkelerin orta ve uzun dönemde saptadıkları üretim/talep hedeflerinin dünya gıda fiyatları üzerindeki olası etkileri çok-ülkeli, çok-mallı bir kısmi denge tarım ticaret modeli ile analiz edilmektedir. Bulgular, biyo-yakıt politikaları sonucunda gıda bazlı üretim alanlarının yakıt bazlı üretime kaydığı argümanını desteklemekte ve gıda hammadde piyasalarında karşılanamayan talebin ise gıda fiyatlarında yükselmeye yol açtığını göstermekteir.

Keywords


Biyo-yakıt piyasalari, Global Kısmi Denge Modeli, Politka Simülasyonu

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.