Yönetim modalarının yüksek lisans ve doktora tezlerine yansımaları: Bibliyometrik bir analiz (Reflections of management fashions master theses and dissertations: A bibliometric analysis)

Can Armutlu, Güler Sağlam Arı

Abstract


Çalışmanın amacı akademik bilgi üretiminin bir boyutunu oluşturan tezlerde yönetim modalarına gösterilen ilgiyi tespit etmektir. Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi üzerinden İşletme bilim dalı altında toplam kalite yönetimi, kalite çemberleri, değişim mühendisliği, kıyaslama, personel güçlendirme ve altı sigma konularında yazılan lisansüstü tezler bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma amacı doğrultusunda belirlenen yönetim modalarını içeren, 1986–2008 yılları arasında yazılan 520 tez çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma sonunda en fazla ve uzun süreli ilgi gören yönetim modasının TKY olduğu belirlenmiştir. İncelenen diğer konuların yıllar içerisindeki dağılımına bakıldığında, TKY kadar ilgi görmedikleri gözlenmiştir.

Keywords


Management fashions, theses, quality

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.