Türkiye’de döviz kuru dinamiklerinin belirlenmesinde parasalcı yaklaşım ve eşbütünleşme yöntemiyle sınama (The determination of foreign exchange rate dynamics in Turkey: Monetary approach and testing with cointegration analysis)

Fikret Dülger, M. Fatih Cin

Abstract


Bu çalışmada, 1986:01-1999:12 dönemi Türkiye ekonomisi incelenerek, nominal döviz kurunun belirlenmesinde “Parasalcı Döviz Kuru Modeli” Johansen eşbütünleşme yöntemi kullanılarak tahmin edilmektedir. Tahmin sonuçlarına göre, nominal döviz kuru, göreli para arzı, göreli gelir düzeyi, göreli faiz ve göreli fiyat düzeyi değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı veri seti tarafından desteklenmektedir. Bu değişkenler durağan değilken serilerin doğrusal bileşiminin durağan bir sürece sahip oldukları belirlenmiştir. “Parasalcı” modelin beklentisinin tersine, göreli para arzı değişkeni içseldir. Satın Alma Gücü Hipotezi (Purchasing Power Parity (PPP)) desteklenirken, Garantisiz Faiz Oranı Hipotezi (Uncovered Interest Rate Parity (UIP)) veri seti tarafından desteklenmemektedir.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.