Ana sanayi firmalarının yan sanayiye yaptıkları ilişkiye has yatırımın öncülleri: Türk Otomotiv Sanayiinde bir araştırma (Antecedents of Buyer Firms' Relation Specific Investments in their Suppliers: A Study of the Turkish Automotive Industry)

S. Nazlı Wasti, M. Kamil Kozan, Ayşe Kuman Çınar

Abstract


İlişkileri tanımlarken kullanılan önemli bir olgu firmaların birbirlerine yaptıkları ilişkiye has yatırımlardır. Ancak işlem maliyetleri kuramıyla ilişkisel sözleşme yaklaşımının beklentileri teknolojik belirsizlik, yan sanayinin özel becerileri ve alınan parçanın önemi gibi değişkenler söz konusu olduğunda birbiriyle çelişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk otomotiv sanayiinde ana sanayinin yan sanayiye yaptığı ilişkiye özgü yatırımların öncüllerini saptamak ve böylece hangi kuramsal yaklaşımın ağır bastığını görmektir. 10 otomotiv üreticisinden 51 satın alma sorumlusu ve 72 yan sanayi firması yetkilisinden anket yoluyla toplanan veriler iki kuramsal yaklaşıma göre kurulmuş hipotezleri test etmek için kullanılmıştır. Yapılan çoklu regresyon sonuçları daha çok ilişkisel sözleşme normlarını desteklemiş, teknolojik belirsizlik ilişkiye has yatırımların en belirgin öncülü olarak gözlenmiştir.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.