Türkiye’de yenilikçiliğe ‘bütüncül ekonomik’ yaklaşım: Ekonomi-politik ve kültürel değerler (An Integral Economic Approach to “Petty” Entrepreneurship and Innovation in Turkey)

Ufuk M. Çakmakçı

Abstract


Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel değerlerin ‘kaba bireyselci’ çıkarlara yönelik davranışların önüne geçebildiği gerçeğinin altı çiziliyor. Türkiye’de yenilikçilik ve girişimciliğin sığ kalmasının temelinde kurumsal kapasite ve bağlantıların yetersizliği, ekonomik yapının uzmanlaşma ve derinleşmeye köstek olması ve halihazırdaki bazı girişimcilik değerlerinin niteliği gibi ancak tarihsel ve değerler perspektifiyle anlaşılabilecek sorunların olduğu gösteriliyor. Ayrıca sığ girişimcilik geleneğinin yenilikçilik üzerindeki somut sonuçlarına ilişkin sayısal verilere de yer veriliyor.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.