TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketlerinde 2000-2002 dönemi kayıpranma örüntülerinin analizi (Anlysis of attrition patterns in the Turkish Household Labor Force Survey)

İnsan Tunalı

Abstract


Bu makale 2000 yılından beri toplanmakta olan “Yeni” Hanehalkı İşgücü Anketindeki kayıpranma örüntülerinin ekonometrik analizini içermektedir. Yeniden kurgulanan anketin temel özelliği aynı adrese 18 aylık bir dönemde dört ziyaret içermesiyle oluşan kısa panel boyutudur. Çalışmada 2000-2002 arasında 12 çeyrekten derlenen mikro veriler kullanılarak, ilk görüşmeden sonraki 3, 12 ve 15 aylık dönemde hane ve birey düzeyinde kayıpranma incelenmektedir. Kayıpranma işgücü pazarında karşılaşılan durumlar da dahil olmak üzere, bir dizi demografik ve ekonomik faktöre bağlanan bir olgudur. Kayıpranmanın bireylerin işgücü durumuyla sistematik bir ilişkisi olması işgücü istatistiklerinde yanlılığına yol açabilir. Nitekim ampirik sorgulamamız göz ardı edilemez bir kayıpranmanın varlığına işaret etmektedir. Anket protokolu adrese ilk ziyaretten sonra gelen hanehalkı ve bireylerle görüşme yapılmasına izin vermektedir. Bulgularımız bu uygulamanın kayıpranmanın yol açtığı yanlılığı bir miktar giderdiğine ilişkin ipuçları içermektedir.

Keywords


Kısa panel; kayıpranma; işgücü konumu; iç göç; Hanehalkı İşgücü Anketi

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.