Keynesgil Finansal Düzenlemelerden Finansallaşmaya: İktisat Literatürü ve ABD Ekonomisinin Finansallaşmasına Tarihsel Bir Bakış (From Keynesian financial regulations to financialization: A historical view to literature and the financialization of the U.S)

Özgür Orhangazi

Abstract


Başta ABD ekonomisi olmak üzere hem merkez hem de çevre ülke ekonomilerinde finansal piyasaların, ilişkilerin, kurumların ve işlemlerin boyutları ve önemi özellikle son yirmi-yirmibeş senede muazzam düzeyde arttı. Öyle ki, kapitalist sistemin şu an içinde bulunduğu aşamayı nitelemek için sıkça kullanılan küreselleşme ve neoliberalizm kavramlarına bir üçüncüsü olarak ‘finansallaşma’ eklendi. Bu makalede, Keynesgil birikim sürecinin çeşitli kural ve kısıtlamalarla düzenlenmiş finansal sisteminin yerini, giderek artan oranda düzenleme dışı bırakılan finansal ilişkilere bırakmasının neden ve sonuçları tartışılmaktadır. Finansallaşma olarak adlandırılan bu süreci kökenleri ve sonuçları itibariyle analitik olarak anlamak için tarihsel bir perspektif sunulmakta ve bu bağlamda ABD ekonomisindeki eğilimler nicel olarak incelenmektedir.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.