Tedarik zinciri yönetimi verimlilikleri açısından Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin karşılaştırılması (A relative efficiency comparison of supply chain management practices: A study of Turkish and Bulgarian SMEs)

Erkan Bayraktar, Ekrem Tatoglu, Selim Zaim

Abstract


Artan küresel rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler ve bilişim sistemlerinin daha yaratıcı kullanımı, firmaların tedarik zinciri yönetimi (TZY) uygulamalarını, başarı için kritik öneme sahip bir hale getirmiştir. Günümüzdeki rekabet, firma bazından çıkıp tedarik zincirleri arasındaki yoğun bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu çalışmada KOBİ ölçeğindeki firmaların TZY uygulamalarına ilişkin faaliyetlerini değerlendirme amacıyla bir anket geliştirilmiştir. Ankete katılan 156 Türk ve 95 Bulgar KOBİ’sinden birincil veri elde edilmiştir. Tedarikçilerle ve müşterilerle yakın işbirliği, tam zamanında tedarik, az sayıda tedarikçi gibi 7 adet TZY uygulaması dikkate alınarak, bunların firma operasyonel performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Veri zarflama analiziyle Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin, TZY uygulama verimlilikleri karşılaştırılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.

Keywords


Tedarik Zinciri Yönetimi, Veri Zarflama Analizi, KOBİler

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.