Kalkınmada öncelikli yöreler uygulamasının iller arası gelir dağılımı üzerindeki etkisi (The impact of the development priority regions policy on the income distribution between provinces)

Ramazan Sarı, Aytekin Güven

Abstract


Bu çalışma ile, Türkiye’de iller arası gelir dengesizliğini ve gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya konulan Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) uygulamasının iller arası gelir eşitsizliğini iyileştirici yönde önemli sayılabilecek bir etkisinin olup olmadığı genelleştirilmiş entropy ayrıştırma yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. 1979-1998 dönemi için yapılan bu çalışmada, kişi başına gelir ile toplam GSYİH dağılımının bütün iller ve KÖY kapsamındaki iller ile kapsam dahilinde olmayan iller arasında zamana bağlı olarak arttığı, buna karşılık KÖY kapsamındaki iller ile kapsam dahilinde olmayan iller arasındaki toplam gelir eşitsizliğinin genel eşitsizlikteki rolünün zamana bağlı olarak değişmediği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.