Türkiye-AB ilişkileri: Bir oyun kuramı yaklaşımı (Turkey-EU relations: A game theoretical approach)

Güzin Bayar, Özgür Çalışkan

Abstract


40 yılı aşan geçmişiyle Türkiye-AB ilişkileri, 3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakerelerinin başlamasıyla yeni ve önemli bir sürece girmiştir. Türkiye açısından zorlu geçmesi muhtemel olan bu süreçte; Türkiye’nin çabası, AB entegrasyonunun gelecekte alacağı şekil, tarafların müzakere güçleri ve AB’deki siyasi aktörlerin Türkiye’ye yaklaşımı gibi faktörlerin belirleyici rol oynayacağı beklenmektedir. Oyun Kuramının Türkiye-AB ilişkilerinin incelenmesinde verimli şekilde kullanılabilecek bir analiz yöntemi olduğu, konunun ilk bakışta görülemeyen yönlerinin farkedilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, en genel hatlarıyla Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin Oyun Kuramı kullanılarak incelenmesi ve bu tip bir analizin bizi ne tür saptamalara ve olası politika önerilerine yönlendirebileceğinin görülmesidir. Bu çerçevede, iki aşamalı, dinamik, dayanışmacı olmayan, tam fakat kusurlu bilgili bir oyun modeli oluşturulmuş ve “alt-oyun kusursuz Nash Dengesi” ve “kusursuz Bayes-Nash Dengesi” bulunmuştur. Bu tür bir modelleme hem karşılıklı kararların eşanlı olmaktan çok sıralı karakterini yansıtmakta, hem de Türkiye’nin AB’den gördüğü tavrın niyetinden zaman zaman emin olamaması ihtimalini içermektedir.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.