Alıcı-Satıcı İlişkilerinde Güvenin Performansa Etkileri: Eczane-Ecza Deposu (The effect of trust on performance in buyer-supplier relationships: The case of the pharmacy-drug warehouse relationship)

A. Elif ŞENGÜN, S. Nazlı Wasti

Abstract


Bu çalışmada firmalar arası güvenin performansa etkileri eczane-ecza deposu ilişkisi bağlamında incelenmiştir. Modelde risk alma eğilimi ile güven arasındaki ilişki sorgulanmakta, böylece yazında incelenmemiş bir alana bakılmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre güvenin işlem maliyetleriyle olumsuz, işbirliği, çatışma çözümü, memnuniyet ve risk alma eğilimiyle olumlu ilişkisi bulunmaktadır. Güven artınca risk alma eğiliminde artış olacağına ilişkin sonuç akademik yazına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bir diğer önemli bulgu karşılıklı bağımlılığın güven üzerinde etkileşimsel bir etkisi olduğu, yani güven ile memnuniyet arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğidir. Buna göre taraflar birbirlerine bağımlı olmadıklarını düşündüklerinde ilişkiden daha memnun olmaktadırlar. Çalışma hem hizmet sektöründe yapılması, hem de gelişmekte olan ülke bağlamında olması nedeniyle mevcut yazına yeni bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.